Pracovná zdravotná služba - PZS Orava

O nás

PZS Orava, s.r.o je novovzniknutá pracovná zdravotná služba, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti ochrany a upevňovania zdravia zamestnancov pri práci. Odborným garantom pre pracovnú zdravotnú službu je Mgr. Rastislav Jaššo, ktorý v tejto oblasti aktívne pracuje už vyše 15 rokov.

PZS Orava, s.r.o. je zaevidovaná v Zozname fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 (dohľad nad pracovnými podmienkami) pod číslom v evidencii ÚVZ SR - OPPL/6670/2018 zo dňa 01.09.2018.

Aktuality

Naša ponuka

Kontakt

Pracovná zdravotná služba - PZS Orava, s.r.o.
IČO: 51 848 651
sídlo a kancelária: Šútovce 190, 972 01 Bojnice, okres Prievidza
kancelária: Hruštín, Lán 644, 029 52 Hruštín, okres Námestovo

konateľ spoločnosti: Mgr. Rastislav Jaššo
tel.: +421 915 882 242
e-mail: oravapzs@gmail.com

Vyžiadanie cenovej ponuky

Pre cenovú ponuku pre Vašu firmu kliknite na nasledovný odkaz a vypľňte údaje.
Vyžiadanie cenovej ponuky.

© PZS Orava 2018